Tvåbalkstravers för tyngre laster upp till 1500 kg

Tvåbalkstraversen är ett system som bygger på vår stålprofil och som kan hantera tyngre laster upp till 1500 kg.

En tvåbalkstravers utrustas med motordrift eftersom lasterna är för stora för att hanteras manuellt i profilerna. Många gånger utrustas både travers- och telferrörelsen med motordrift. De motordrivna löpvagnarna är utrustade med två hastighetsval vilket kan utökas att omfatta fler valmöjligheter med hjälp av en frekvensomvandlare. Tvåbalkstraversens driftkarakteristik förbättras med dessa valmöjligheter. Vid hantering av laster upp till 1500 kg kan säker och smidig drift uppnås med Lyftman tvåbalkstraverser.

Hittar du inte din lösning? Kontakta oss!
Skicka