Teleskoperande traverssystem

Lyftman traverssystem kombinerat med en teleskoperande travers installerad under banbalken.

Utrustad med fasta upphängningar och löpvagnar med extra hjul för att skapa balans när traversen teleskoperas.

En teleskoperande design ger gränslösa möjligheter att nå områden som annars inte hade varit möjliga att nå på grund av olika hinder. Denna lösning är optimal här på grund av det begränsade utrymmet, den låga takhöjden samt behovet av att kunna nå och plocka upp gods inuti pallstallagen på båda sidor om gången.

Systemet har även en låsfunktion som gör att de två balkarna centreras till mitten, därmed kan man flytta hela balken längs med gången utan att kollidera med pallstallagen.

Hittar du inte din lösning? Kontakta oss!
Skicka