Kurvmoduler, ett flexibelt upphängningssystem

Kurvmoduler har som syfte att skapa ett optimalt upphängningssystem.

45-graders kurvmoduler kombineras med raka profiler och det breda utbudet av upphängningsmöjligheter, detta skapar tillsammans ett optimalt system i varje situation. Kurvor i kombination med monorail används för att följa en produktionsbana genom verksamheten ända ut till förpackningsavdelningen. Med kurvmoduler tillförs en flexibilitet till systemet, t ex kan ventilation och annan konstruktion i taket byggas runt på det viset. Med Lyftman enkelbana och kurvmoduler kan produktionen följas från råvaruintag och ända ut till utlastning.

Hittar du inte din lösning? Kontakta oss!
Skicka