Enkelbana, ett kostnadseffektivt val

Lyftman enkelbana är det mest kostnadseffektiva valet när arbete utförs utmed en linje, utan krav på förflyttning i ytterligare ett led.

Alla fördelar med Lyftman LR-System kan utnyttjas även vid enkelbanelösningar. Den moduluppbyggda konstruktionen erbjuder alltid möjligheten att bygga ut en enkelbana vid senare tillfälle. Enkelbanor i kombination med kurvsegment är en kombination som ofta används då ventilation eller andra obstruktioner är i vägen för en standardlösning med travers på bana.

Hittar du inte din lösning? Kontakta oss!
Skicka