Enbalkstravers i stål, en populär lösning

Enbalkstraverser i stål är en väldigt vanlig industriell installation med fördelen att den är ur vägen, installerad i takkonstruktionen.

En travers täcker en större arbetsyta och kan utrustas med en lång bana med flera traverser för att täcka många arbetsstationer. De olika traverserna kan utrustas med olika typer av lyftutrustning som skiljs åt med buffertstopp. Det finns flera skäl till varför denna typ av lösning är så populär, den är prisvärd, har kort leveranstid, hög kvalitet och är enkel att installera. Ett brett utbud av upphängningar finns att tillgå.

Hittar du inte din lösning? Kontakta oss!
Skicka